Aan iedereen die interesse heeft om bij ons fruit te laten persen,

Het fruitoogstseizoen 2019 dient zich aan. De zomer is evenals vorig jaar , vooral in ons gebied 

-zuidoost Friesland en zuidwest Drenthe - droog geweest en is dat nu, begin augustus, nog steeds.

Dit zal zeker een lagere opbrengst tot gevolg hebben.

Gang van zaken:

Wellicht ten overvloede herhalen we maar weer eens dat het aan te voeren fruit vrij van rot en vervuiling moet zijn, plekjes en beschadigingen zijn geen probleem.

Het fruit wordt bij ons door een wasbak geleid,  gemalen, geperst, gepasteuriseerd en uiteindelijk in een 3 of 5 liter bag- in- box doos met aftapkraan verpakt.

Afspraken voor persen op ons thuisadres Leemweg 2, 8395TK Steggerda telefonisch op nrs. 06 45 57 27 93 en 06 53 38 30 80.

Bij voorkeur in de avonduren. Of mail:  frieslandzuid@gmail.com

Op locatie.

Evenals voorgaande jaren gaat de pers een aantal dagen op locatie,  nl:

28-09  Fruitpersen  boerderij ”Leeuweriksveld”  Emmen.

06-10  Fruitpersdag Zuidwolde.

09-10  Fruitpersen Popta Slot Marssum.

23-10  Fruitpersdag Fruithof Frederiksoord.

Prijzen:

Deze zijn iets veranderd t.o.v. voorgaande jaren nl.

Verpakking 3 liter € 4.00 en  5 liter verpakking € 5,50.

Alles, en dat is ook nieuw,  incl. 9% Btw.

Fam. Vernooij.